Tag Archives: Islam

Saatku memantapkan keyakinanku…(3)Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada hamba-hambaNya. Dan ilmu adalah satu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan pada manusia. Dan dengan ilmu tersebut Allah menyerukan pada manusia untuk menyerukan pada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta mengajak sesama untuk kembali pada ajaran tauhid.

Mengapa Saya Memilih Islam?

Semenjak kecil, ayah dan ibu saya selalu menekankan pada saya untuk menggali ilmu untuk masa depan saya, termasuk ilmu agama. Dan inilah modal bagi saya untuk menetapkan keimanan saya pada Islam, sebagai jalan kehidupan yang pertama kali saya kenal dari orang tua saya. Tapi ada beberapa alasan sehingga saya menetapkan pilihan saya pada Islam sebagai jalan yang selamat dan menyelamatkan.

A. Islam satu-satunya agama monotheisme

Dalam surah Al Ikhlas di atas, jelas sekali kita dapat memahami bahwa Islam adalah agama tauhid, yaitu agama yang mengakui bahwa hanya ada satu kekuatan yang tunggal yang melingkupi semua kekuatan yang ada di alam semesta, yaitu Allah swt. Baca lebih lanjut

Islam I am in Love

kaligrafi-bismillah

Salman al-Farisi demi cintanya kepada kebenaran. Ia rela mencari agama yang sanggup mencerahkan pikiran dan mengobati kegundahan jiwanya. From Persia With Love. Boleh dibilang Salman al-Farisi begitu. Sebab, dengan cinta di dada untuk mencari kebenaran, beliau rela jauh-jauh dari Persia berkelana hingga terdampar di Madinah. Bertemu Rasul dan masuk Islam. Kecintaannya kepada Islam mengalahkan kepercayaannya sebagai kaum penyembah api dan manusia. Yes, Salman meninggalkan agama Majusi dan Nashrani.

Anda tahu Mush’ab bin ‘Umair? Duh, sahabat Rasulullah saw. yang satu ini ridho meninggalkan istana megahnya demi cinta kepada Islam. Rela mencampakkan pakaian indah dan gelimang harta. Islam, mampu menenggelamkan segala kenikmatan dunia lainnya. Mush’ab bin ‘Umair adalah orang pertama yang diutus Rasulullah saw. untuk membacakan al-Quran, mengajarkan Islam, dan memberi pemahaman agama kepada masyarakat Madinah. Mush’ab menemani 12 orang laki-laki Madinah setelah Bai’at ‘Aqabah pertama. Alhamdulillah, Islam kemudian tersebar cepat di Madinah hanya dalam kurun waktu tiga tahun, hingga membuat Rasulullah saw. gembira dan memikirkan untuk hijrah ke sana sekaligu menerapkan Islam sebagai ideologi negara. Subhanallah… Begitulah jika cinta sudah terpatri kuat di hati. Islam memang layak kita cintai, kita bela, dan kita perjuangkan. Drama kehidupan bersama Islam yang dimainkan para sahabat Rasulullah saw. dalam membela Allah, Rasul-Nya, dan tentunya juga Islam sungguh sangat mengagumkan. Baca lebih lanjut