Tag Archives: israel

Antara Yahudi dan Israil..

bismillah-6

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.” (QS. Al Maidah :82)

Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, Dzat yang kepadaNya semua makhluk berlindung. Dia lah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Setiap manusia sebagai hamba, memiliki kewajiban beriman dan taat kepada Allah swt sebagai penciptanya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja disesatkan oleh syaithan dan iblis. Karena Dia telah mengutus para rasulNya untuk menyampaikan ajaran Islam, ajaran yang lurus.

Namun begitu, ada sebagian manusia yang dengan sengaja membohongi dan menutup-nutupi ajaran Allah. Dan ada sebagian lagi yang mengubahnya dan serta merta memburu dan membunuh rasul-rasul Allah. Mereka lah kaum yang dimurkai Allah. Kaum yang gemar berbohong dan memakan yang haram. Kaum pencela dan pembunuh para rasul. Mereka lah kaum yahudi. Allah swt berfirman,

Orang-orang Yahudi berkata: “Tangan Allah terbelenggu”, sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu.(QS. Al Maa’idah : 64) Baca lebih lanjut