Tag Archives: Istiqomah

Istiqomah

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami adalah Allah.” Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Jangan kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Yang Maha Pengampun dan lagi Maha penyayang.” (QS. Fushilat : 30-32)

Istiqamah menurut bahasa berarti tetap teguh, terus menerus, kontinyu, konsisten atau teguh pendirian. Allah SWT berfirman, yang artinya :
“”Tetap teguhlah kamu pada jalan yang benar sebagainana yang telah diperintahkan kepada kamu”.” (Hud, 11 : 112)

Ada beberapa penafsiran para shahabat dan tabi’in tentang makna istiqamah dalam ayat tersebut:

  • Abu Bakr Radliyallahu ‘Anhu berkata: “Mereka tidak mempersekutukan Allah sedikit pun dan tidak berpaling kepada selain Allah. Mereka istiqamah di atas keyakinan bahwa Allah adalah Rabb mereka.”
  • Ibnu Abbas Radliyallahu ‘Anhu berkata: “Mereka istiqamah di atas persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah.”
  • Umar bin Al Khathab Radliyallahu ‘Anhu berkata: “Mereka istiqamah dengan taat kepada Allah dan tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya serigala.”
  • Ali Radliyallahu ‘Anhu berkata: “Mereka istiqamah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan.”
  • Mujahid dan Ibrahim An Nakha’i Rahimahumallah berkata: “Mereka mengucapkan La ilaha illallah dengan tidak berbuat syirik setelahnya hingga berjumpa dengan Allah.”
  • Abul Aliah berkata: “Mereka berkata (Rabb kami adalah Allah) kemudian mengikhlaskan agama dan amalannya untuk Allah.”
  • Qatadah berkata: “Mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah.”

Baca lebih lanjut